Mon. Jul 6th, 2020

የ4 ቢሊየን የችግን መርሃ ግብር ሙሉ ለሙሉ መሳካቱ ተገለጸ

የ4 ቢሊየን የችግኝ መርሃ ግብር ሙሉ ለሙሉ መሳካቱን በሀገር አቀፍ ደረጃ የችግኝ መርሃ ግብሩ አስተባባሪ ብሄራዊ የቴክኒክ ኮሚቴ አስታወቀ፡፡

በጠቅላይ ሚኒስትር ፅህፈት ቤት የችግኝ ተከላ ማሳረጊያ መርሃ ግብር ተከናውኗል፡፡


በዚህ ወቅት የ4 ቢሊየን ችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ላይ የተተከሉ የችግኝ አይነቶች እና ብዛት የማጣራት ስራ እንደሚካሄድ ነው የተነገረው፡፡

በክረምቱ በተካሄደው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ላይ 60 በመቶ የሚሆኑት ለጥምር ግብርና የሚያገለግሉ ሲሆን 40 በመቶዎቹ ደግሞ ለደን የሚሆኑ ችግኞች መሆናቸው ተጠቁሟል፡፡

በቀጣይነትም ችግኞችን የመንከባከብ ስራ በተቀናጀ ሁኔታ እንደሚከናወን ነው የተገለፀው፡፡

ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ብሄራዊ የቴክኒክ ኮሚቴ  አባላት ጋር በመሆን በቤተ መንግስት የችግኝ ተክለዋል፡፡

ኢትዮጵያውያን ከዚህ በመቀጠል ለችግኞች እንክብካቤ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ  ጥሪ አቀረበዋል::

%d bloggers like this: