Sat. Oct 24th, 2020

ዋና ሳጅን ሲራጅ አብደላ ከፌዴራል የምስክር ወረቀት ተበረከተለት

በአፋር ህገ ወጥ መሳሪያን በገንዘብ ተደልሎ አላሳልፍም ያለው ዋና ሳጅን ሲራጅ አብደላ ስራው አርአያነት ያለው ነው በሚል የፈደራል ፖሊስ ኮሚሽን በዛሬው ዕለት እውቀና ሰጥቶታል።

ዋና ሳጅን ሲራጅ አብደላ ከፌደራል ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ጄኔራል መላኩ ፋንታ እጅ የስማርት ስልክ እና የእውቅና ምስክር ወረቀት ተቀብሏል።


ምክትል ኮሚሽነሩ ፖሊሱ በሰራው አኩሪ የህግ ማስከበር ስራ አርዓያ በመሆኑ በኮሚሽኑ ስም ምስጋና አቅርበውለታል።

ዋና ሳጅን ሲራጅ አርዓያነት ላለው ተግባሩ ከአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባና ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶ/ር አብይ አህመድም እውቅና መሰጠቱ ይታወሳል።

%d bloggers like this: