Fri. Sep 18th, 2020

በማህበር ለተደራጁት ቅድሚያ የጋራ መኖሪያ ቤት ሊሰጥ ነው

በአማራ ክልል በማህበር ተደራጅተው የጋራ መኖሪያ ቤት ለሚፈልጉ ዜጎች ቅድሚያ እንደሚሰጥ የአማራ ክልል ከተሞች እና ኮንስትራክሽን ቢሮ አስታወቀ፡፡

የቢሮው ምክትል ሃላፊ አቶ ምስራቅ ተፈራ እንደተናገሩት በከተሞች እየጨመረ የመጣውን የመኖሪያ ቤት የመገንባት ፍላጎት ለመፍታት ቢሮው የተለያዩ የመሬት አሰጣጥ እና የግንባታ አማራጮችን እየተገበረ ቢገኝም በሚፈለገው ልክ አይደለም ብለዋል፡፡


ምክትል ሃላፊው የመኖሪያ ቤት ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ መጨመር እና በከተሞች የመሬት ሀብት ውስን መሆን የችግሩ ምክንያት መሆናቸውን አንስተዋል፡፡

በመሆኑም የከተሞችን እድገት እና የዜጎችን ፍላጎት ለመፍታት እንዲሁም ውስን የሆነውን የከተማ መሬት በቁጠባ ለመጠቀም እንዲቻል የጋራ መኖሪያ ቤቶችን መገንባት ወሳኝ እንደሆነ ገልፀዋል፡፡

የጋራ መኖሪያ ቤቶች ልማትን ማፋጠን የከተሞችን እድገት ከጎን ወደ ላይ ለማድረግ እና የመሰረተ ልማት አቅርቦቱን ምቹ ለማድረግ ተመራጭ መሆናቸውን ጠቁመዋል፡፡

በዚህ መሰረት በማህበር ተደራጅተው ገንዘባቸውን፣ እውቀታቸውን እና ጉልበታቸውን በማቀናጀት የጋራ መኖሪያ ቤት ለሚፈልጉት ቅድሚያ እንደሚሰጥ ተነግሯል፡፡

በማህበር ተደራጅተው የጋራ መኖሪያ ቤት ለመገንባት የሚፈልጉት ዜጎችም ለግንባታው ከሚያስፈልገው ወጪ 20 በመቶ መቆጠብ አለባቸው ተብሏል፡፡

%d bloggers like this: